Cuina Sils

Reforma d’una cuina de 6 m2 a Sils. Les demandes principals dels clients eren les de convertir‐la en un espai més fluid, de línies rectes i minimalistes i amb predomini de colors neutres com el gris i el blanc.

Any: 2019 / Ubicació: Sils/ Superfície: 6 m2 / Pressupost: 13.000€