Coworking Cookingirona

Col∙laboració en la reforma integral del coworking cooperatiu Cooking, a Girona. L’espai havia estat oblidat i tancat durant dècades. En la reforma, es va decidir retirar els falsos sostres antics i deixar el forjat vist, refer els enguixats de les parets fins a mitja alçada per deixar vistos els sistemes constructius, enderrocar envans per donar amplitud i lluminositat a les sales i mantenir la rajola hidràulica existent. Tot això per donar valor i gaudir de les peces úniques de l’espai.

Any: 2019 / Ubicació: Girona / Superfície: 400 m2 / Pressupost: 70.000€